Ресурси інтренет вчителю фізики

Застосування ІКТ у системі підготовки школярів приводить  до збагачення педагогічної та організаційної діяльності загальноосвітньої школи наступними можливостями:

 • вдосконалення методів і технологій підбора й формування змісту загальної середньої освіти;
 • підвищення ефективності навчання школярів за рахунок підвищення рівня його індивідуалізації й диференціації, використання додаткових джерел мотивації;
 • організації нових форм взаємодії в процесі навчання й зміни змісту й характеру діяльності учнів;
 • вдосконалення механізмів управління системою загальної середньої освіти.

Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі:

 • забезпечує інтеграційні процеси пізнання;
 • сприяє розвитку особистості школярів;
 • підвищує рівень активності й реактивності учнів;
 • розвиває здібності альтернативного мислення;
 • розвиває вміння розробляти стратегії пошуку рішень навчальних та практичних завдань;
 • дозволяє прогнозувати результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання об’єктів, явищ, процесів, що вивчаються та їх взаємозв’язків. 

За для уникнення негативних складовихпри використанні ІКТ в навальному процесі та при організації позаурочної діяльності учнів необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • Обрання тільки таких форм інформаційних ресурсів які б вирішували основну мету – підвищення якості навчального процесу і не відволікали увагу та час саме на себе.
 • Дотримання жорсткої структури (каталогізації) інформаційних ресурсів, що пропонуються учням для самостійної роботи та роботи на уроці.
 • Дотримання раціональних об’ємів інформаційних ресурсів, що пропонуються учням для самостійної роботи та роботи на уроці.

Інформаційний супровід організації навчального процесу, позаурочної діяльності.

 • підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);
 • мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, ау-діо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);
 • інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;
 • проведення комп’ютерних лабораторних робіт
 • обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);
 • контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

Форми використання ІКТ

1. Цифрові навчальні лаборіторії з фізики 

Офіційний канал лабораторії НЦ МАНУ. На каналі розміщено матеріали пов‘язані з діяльністю лабораторного комплексу. Відеозаписи методик та експериментів. Виставкова діяльність. Матеріали Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін.

Цифрове обладнання кабінету фізики - не втрачаємо оптимізму!

2. Педагогічні програмні засоби з фізики (презентація)

Більшість з наведених ППЗ дають можливість:  Програмоване навчання; Машинний контроль знань учнів; Обробка результатів експерименту; Використання програм, що моделюють фізичні процеси, які не спостерігаються в реальних умовах; Комп’ютерне дослідження приладів, законів теорії на основі ППЗ. Основний недолік всіх ППЗ – це локальне використання та відсутність гнучкості складання матеріалів.

3. Залучення "хмарних технологій" для організації навчального процесу у викладанні фізики

 • портал ліцею;
 •  використання хмарних технологій в освіті на прикладі Google Apps (1,   2,   3).

4. Соціальні мережі в освіті. Найбільш доступний інструмент здійснення інформаційного супроводу навчального процесу (1, 2, 3)

5. Залучення онлайн ресурсів

- Тесування ЗНО http://zno.osvita.ua, https://zno.yandex.ua

- Симулятор електричних і електронних схем (повна, скорочена версії) (вивчення вільних електромагнітних коливань в RLC - контурі;
 рішення задач по темі постійний струм, розрахунок електричних ланцюгів; організація самостійної (домашньої) роботи учнів)

- Графічний калькулятор www.desmos.com

- Youtube (Обмін досвідом, відеодемонстрація для уроків, розв'язок задач, лабораторні роботи, практикуми 2, 3, 4)

Друк E-mail

Яндекс.Метрика